L Match'It - За нас

За нас


Екип

Lyubomir Aleksandrov

Директор Пазари и Инвестиционно банкиране

 

Lyubomir.Aleksandrov@ubb.bg

+ 3592 811 2440

Desimir Arnaudov

Ръководител отдел Инвестиционно банкиране

desimir.arnaudov@ubb.bg

+ 3592 811 3750

Galina Dimitrova

Главен експерт Капиталови пазари, Инвестиционно банкиране

Galina.Dimitrova@ubb.bg

+3592 811 3755

Lilyana Lukanova

Експерт Капиталови пазари, Инвестиционно банкиране

Lilyana.Lukanova@ubb.bg

+3592811 3864

Iliyan Tsenkov

Експерт Капиталови пазари, Инвестиционно банкиране

 

Iliyan.Tsenkov@ubb.bg

+3592 8113869


Търсите перфектното съвпадение?

Заявка за достъп

Запазване на бисквитките